Left Alışverişe Devam
Siparişiniz

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

Türkiye'nin Her Yerine Ücretsiz Kargo ve Paketinize Özel Hediye Avantajlarıyla...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Madde - Taraflar

Satıcı Bilgileri

Ticari Unvan: Miskanber Mağazacılık Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

Adres: Kazım Özalp Mah. Kırçiçeği Sk. No:7 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 446 12 90

E-posta Adresi: info@miskanber.com

Alıcı Bilgileri

İsim/ Ünvan: [customer] [first_name] [last_name] [/customer]

Adres: [billing_address] [company] [address1] [address2] [phone] [city] [zip] [province] [country] [country_code] [/billing_address]

Telefon: [customer] [phone] [/customer]

E-posta Adresi: [customer] [email] [/customer]

2. Madde – Tanımlar

  İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Alıcı her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır. 
  Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
  Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ u,
  Yönetmelik: 27.11.2014 Tarihli 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ ni,
  Ürün: Alışverişe konu Miskanber isimli internet sitesi altında   satılacak olan parfüm ve benzeri ürünleri,
  Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan şirketi,
  Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlana gerçek ya da tüzel kişiyi,       
  Site: Satıcı’ ya ait internet sitesini,
  Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti Satıcı’ ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
  Taraflar: Satıcı ve Alıcı’yı
  Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen mesafeli satışlar sözleşmesini, ifade eder.

  3. Madde - Sözleşmenin Konusu

  3.1 İşbu Sözleşme, Alıcının Satıcı’ya ait https://miskanber.com internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, ürünlerin ("Ürün") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

  3.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  4. Madde - Tarafların Beyan, Hak Ve Yükümlülükleri

  4.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat ve masrafları, cayma hakkı ve kullanımının Alıcı tarafından karşılanacağı, Satıcı’ın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.2 Alıcı, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişini verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.3 Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin Satıcı’ın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede kargo hizmet sağlayıcı tarafından yapılır. Satıcı, siparişinden itibaren 30 (otuz) günü aşmamak kaydıyla Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Ürün veya Ürünler’i Alıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.4 Satıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.5 Satıcı, kendisi belirleyerek Site’de ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Ancak ücretsiz teslimata ilişkin beyanda bulunulmamışsa masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır.

  4.6 Alıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslimat sırasında ancak teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.

  4.7 Alıcı, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Alıcı’ya Cayma hakkı kullanılacaksa söz konusu Ürün veya Ürünler kullanılmamalıdır. Fatura da iade edilmelidir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürün veya Ürünler kullanılmışsa Satıcı’nın Ürün veya Ürünler’in iadesini kabul etmeme hakkı saklıdır.

  4.8 Taraflar, Ürün veya Ürünler’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünler’in bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Alıcı’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.9 Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.10 Taraflar, Ürün veya Ürünler’in Alıcı’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.11 Satıcı, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. Satıcı Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) iş günü içerisinde Alıcı’yaiade edilir veya değişim yapılır.

  4.12 Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler’i Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in Alıcı'nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

  4.13 Satıcı, sipariş konusu Ürün ve Ürünler’in Alıcı’ya tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

  4.14 Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

  4.15 Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olmamaktadır.

  4.16 İşbu sözleşme içerisindeki hükümleri ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır. Satıcı’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından yükümlü olmayacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle Satıcı’nın her türlü dava ve şikayet hakkı saklıdır.

  5. Madde – Cayma Hakkı

  5.1 Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürün'ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün
  2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
  5.2 Alıcı, 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’nın 1. Maddede belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla, elektronik posta yoluyla cayma bildiriminde bulunabilir. İşbu bildirimden itibaren Satıcı, Alıcı ile irtibata geçerek Ürün'ün Alıcı’dan alınmasını sağlayabilir. Ancak; Satıcı Alıcı’ya bu yönde bir teklifte bulunmadığı takdirde Alıcı, satın aldığı ürünü cayma bildiriminde bulunmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde Satıcı’nın 1.Maddesinde belirtilen adresine göndermek zorundadır.

  5.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilen ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya gönderilmesi gerekmektedir.

  5.4 İade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

  5.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 15 (on beş) günlük süre içerisinde toplam bedeli (Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenen tüm bedeller toplamı) ve Alıcı'yı borç altına sokan belgeleri Alıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

  5.6 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün'lerin kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır. Alıcı, cayma hakkını kullandıktan ve Satıcı’ya bu yönde bir bildirimde bulunduktan sonra satım konusu Ürün, Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile alınacaktır. Ancak; Alıcı ürünü kendisi iade etmek isterse, ürünü Alıcı ödemeli olarak Satıcı’ya göndermelidir.

  5.7 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı'ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

  5.8 Cayma hakkı; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde, kullanılamaz.

  6. Madde- Genel Hükümler

  6.1 Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

  6.2 Bu Sözleşme’ye göre yapılacak tüm bildirim, ihbar ve tebligatlar e-posta, açıklamalı kargo gönderisi, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Tarafların işbu Sözleşmenin 1. ve 2. maddesinde belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa 5 (beş) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. Satıcı tarafından yapılan bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yollanmasından 1 (bir) gün sonra Alıcı’ya ulaştığı kabul edilecek ve Alıcı tarafından Satıcı’ya gönderilecek bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

  6.3 İşbu Sözleşme 6 (altı) maddeden ibaret olup, Taraflar’ca akdedilmiştir. Taraflar yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Satıcı: Miskanber Mağazacılık Kozmetik Ticaret Limited Şirketi
   Alıcı:[customer] [first_name] [last_name] [/customer]