Left Alışverişe Devam
Siparişiniz

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

Türkiye'nin Her Yerine Ücretsiz Kargo ve Paketinize Özel Hediye Avantajlarıyla...

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) Miskanber sahibi Kazım Özalp Mah. Kırçiçeği Sk. No:7 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara adresinde mukim Miskanber Mağazacılık Kozmetik Ticaret Limited Şirketi (“MİSKANBER”) ile diğer tarafta İnternet Sitesine  üye olan ve bu Sözleşmeyi onaylayarak hizmet alımına başlayan kullanıcı arasında akdedilmiştir.

Kullanıcı kayıt formu doldurularak İnternet Sitesi üzerinden üye olan her kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme Miskanber’un kullanıcılarına internet ortamında Miskanber sistemine ürün satin alma imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler (“Hizmetler”) sunması ve bu hizmetlerin ifası sırasında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde 3. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir e-posta adresi ile “Şifre” ile Miskanber sistemine üye olur. Bir e-posta adresine sadece tek bir üyelik atanabilir. Her kullanıcının Miskanber üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Miskanber sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Miskanber, talep üzerine kullanıcının Miskanber sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Miskanber şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Kullanıcı, Miskanber hizmetlerinden yararlandığı sırada;

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Miskanber’ta oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta ve/veya telefon numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin ve/veya telefon numarasını değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Miskanber üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Miskanber üyeliğinin sona erebileceğini;
 • Kayıtlı e-posta adresi ve/veya telefon numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Miskanber tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Miskanber’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Miskanber hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Miskanber ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Miskanber’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,Miskanber’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Miskanber servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Miskanber’un sorumlu olmayacağını;
 • Miskanber tarafından sunulan hizmetlere Miskanber tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Miskanber'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Miskanber’un sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların Miskanber sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • Miskanber sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Miskanber’un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Miskanber’un bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da bulunması halinde hesabının profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Miskanber üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Miskanber hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Miskanber sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Miskanber’den tazminat talep etmemeyi;
 • Miskanber'den izin almadan Miskanber servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • Miskanber’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Miskanber’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Miskanber’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

Kullanıcılar, Miskanber sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

 Madde 4. Miskanber Hak ve Yükümlülükleri

Miskanber herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Miskanber güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Miskanber’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

E-posta ile şifre Miskanber tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Miskanber kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Miskanber sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

Miskanber, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

Miskanber kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Miskanber sorumlu tutulmayacaktır.

Miskanber kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Miskanber sistemindeki satışlar,  ürünlerin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Miskanber nezdinde  bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Miskanber sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

Miskanber kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Miskanber sistemi içinde Miskanber tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Miskanber’tan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

MİSKANBER Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Miskanber kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.Miskanber sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Miskanber gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Miskanber sorumlu değildir.

Miskanber kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.Miskanber, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Madde 5. Ödeme

Kullanıcılar, Miskanber sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Miskanber sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile anında online ödeme (“Online Ödeme Yöntemi”) yapabilirler. Online Ödeme Yöntemi kullanıldığında, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi MİSKANBER’e yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

MİSKANBER, ödeme yöntemlerinin belirlenmesi, değiştirilmesi, uyarlanması, sistemden çıkarılması ve/veya eklenmesi, dönemsel kullanılması v.b. kararlarda Kullanıcı’nın iznine ve onayına bağlı kalmadan hareket edebilme hakkına sahiptir ve Kullanıcı MİSKANBER’in inisiyatifini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı siparişlerinde, MİSKANBER sisteminde halihazırda kullanıma açık olan ödeme yöntemlerinden birini seçerek siparişini verebilecektir.

Madde 6. Teslimat

MİSKANBER tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, MİSKANBER sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Madde 7. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak;

 • Kullanıcı adresinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali,
 • Siparişin iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali,
 • Miskanber tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen Miskanber’nin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali,
 • Siparişin bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali,
 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle Miskanber bilgisi dahilinde onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali, ve
 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi Miskanber’unonayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin Miskanber’untarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir.

MİSKANBER, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Madde 8. Kişisel Veriler

Kullanıcı, MİSKANBER’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onayladığı sırada karşısına çıkan ve dilediği zaman İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden erişebileceği Aydınlatma Metnini okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

Madde 9. Fikri Mülkiyet

MİSKANBER sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların MİSKANBER’e devredildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. Muhtelif Hükümler

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MİSKANBER’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve/veya bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

MİSKANBER, kullanıcı ile kayıt sırasında bildirdiği elektronik posta adresi veya İnternet Sitesinde yer alan genel bilgilendirmeler vasıtasıyla iletişim kurulacaktır. Kullanıcı, bildirmiş olduğu elektronik posta adresinin tebligata esas olduğunu ve bu elektronik posta adresine yapılan tüm yazılı bildirimlerin hukuka uygun ve usulüne uygun tebligat sayılacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, belirtilen iletişim bilgilerini güncel tutmanın ve İnternet Sitesini bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmenin kendisine ait bir sorumluluk olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MİSKANBER, ileride doğacak teknik zaruretler veya tabi olduğu mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme içeriğinde değişiklikler yapabilir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm ile alakalı bildirim kullanıcıların MİSKANBER sistemine bildirdiği e-posta adresine gönderilir ve bildirimin yapıldığı tarih itibariyle kullanıcı bakımından hüküm ifade eder. Kullanıcının ilgili değişiklik, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hükmü kabul etmemesi durumunda kullanıcının sözleşmeyi tek taraflı, tazminatsız ve ücret iadesiz şekilde fesih etme hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta MİSKANBER sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.